Sort by: Posting date , Job title

Manufacturing Technician

 • Intel
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sep 14, 2021

TUYỂN 10 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

 • CÔNG TY TNHH ABC VIETNAM MANUF...
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Aug 30, 2021

SENIOR SPECIALIST COSTING FOOTWEAR

 • PUMA
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sep 22, 2021

Manufacturing Engineer - Vietnam

 • Specialized Bicycle Components
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Jul 16, 2020

Transaction Compliance Leader, AKA

 • GE Healthcare
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sep 20, 2021

F&C Executive

 • Nestlé
 • Đồng Nai
 • Sep 21, 2021

Manufacturing Integrator (MI)

 • Intel
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sep 08, 2021

Operations Trainee

 • Cargill
 • Vinh
 • Jun 24, 2021

MANUFACTURING ENGINEER II - CONVERSE (North)

 • Converse
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Aug 20, 2021

QC Staff/ Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

 • Công ty TNHH Điều Intersnack V...
 • Long An
 • Sep 19, 2021

Senior Garment Technician

 • Văn Phòng Đại Diện Newtimes De...
 • Thái Bình
 • Sep 13, 2021

RDQ Packaging Engineer

 • Mondelēz International
 • Bình Dương
 • Sep 16, 2021

SEA MSC Digitization Leader

 • Mondelēz International
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sep 22, 2021

Production Supervisor

 • Nestlé
 • Đồng Nai
 • Aug 16, 2021

Manufacturing Engineer

 • M/A Com Technolgy Solutions
 • Việt Nam
 • Sep 02, 2021

Production Manager, Apparel (For Pooling)

 • Adidas
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • May 11, 2021

QA Supervisor

 • Nestlé
 • Đồng Nai
 • Jul 13, 2020

[NEW FACTORY] - PRODUCTION SUPERVISOR

 • Giáo Dục Đại Dương
 • Bình Dương
 • Sep 20, 2021

Facility and maintenance Engineer

 • GE Gas Power
 • Quảng Ngãi
 • Aug 17, 2021