Part Time Mystery Shopper

Job description

Hỏi thông tin chi tiết về ưu đãi về giá xe mới và tài chính bằng cách giả làm một khách hàng

   - Bước 1: Liên hệ với showroom; số liên lạc sẽ được cung cấp

   - Bước 2: Liên hệ với Nhân viên bán hàng qua Zalo

3. Thanh toán: 200.000đ/showroom (được giao  tối đa 10 showroom)

* Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn & mẫu câu hỏi; Bạn chỉ cần dịch sang tiếng Việt.

* Bằng chứng cần có: ghi âm cuộc gọi điện thoại, báo giá từ nhân viên bán hàng & ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện Zalo.

To enquire about details on the new car price offers and financing by posing as a real customer  

  - 1st step: Contact the showroom; contact number will be provided  

  - 2nd step: Communicate with the Salesperson via Zalo

3. Payment: VND 200,000 per showroom (maximum 10 showrooms will be given)

* We will provide a guideline & sample of questions; you only need to translate to Vietnamese.

* Evidences required: voice recording for phone call, price quotation from the salesperson & screenshots of Zalo conversation.

Contacts

  • nurul.khalissa@crcg.com.my

Location