TUYỂN 05 ỨNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH VỀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Job description

 

Tham gia vào các quy trình đầu tư bao gồm:

- Tìm nguồn cung ứng bất động sản tiềm năng, thẩm định, đàm phán hợp đồng, xử lý các thủ tục với ngân hàng và quản lý các hạng mục đầu tư.

- Làm báo cáo nghiên cứu, phân tích thị trường địa phương, so sánh và định giá của dự án.

- Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với các bên như môi giới, cơ quan chính phủ, cấp quản lý ngân hàng, đối tác pháp lý.

Quản lý, chỉ dẫn và truyền đạt kỳ vọng trong công việc cho các thành viên trong nhóm

Contacts

  • contact@broadavenuegroup.com

Location